Wojkowice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania terenów położonych we wsi Wojkowice


Opis
położony w centralnej części obrębu Wojkowice
Szczegóły
Rozmiar: 13,7
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/368/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r.
Uchwała: Nr XV/103/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Mnichowice

: