Magnice południowa część parku

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części parku w obrębie Magnice


Opis
obejmujący działkę 9/1 w miejscowości Magnice
Szczegóły
Oznaczenie: D28
Uchwała: Nr XLII/510/10 z dnia 26 lutego 2010r.
Publikacja: Nr 64 z dnia 9 kwietnia 2010r. poz. 984
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: