Kobierzyce ul. Bolońska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bolońskiej w obrębie Kobierzyce


Opis
teren położony w rejonie ulicy Bolońskiej
Szczegóły
Oznaczenie: D26
Uchwała: Nr XXXIX/471/09 z dnia 20 listopada 2009r.
Publikacja: Nr 53 z dnia 24 marca 2010r. poz. 811
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Kobierzyce

: