Cesarzowice cz. południowo-wschodnia wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru południowo - wschodniej części wsi


Opis

obejmujący południowo-wschodnią część wsi

Szczegóły
Oznaczenie: CES- 4
Rozmiar: 6,67
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/180/08 z dn. 28 marca 2008 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/359/09 z dn. 27 listopada 2009 r.
Publikacja: Nr 4 z dnia 11 stycznia 2010r.
WSA: brak
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Cesarzowice

: