Wierzbice część północno-wschodnia obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części obrębu Wierzbice


Opis
ograniczony od wschodu linią kolejową, od południa drogą wojewódzką nr 346, od zachodu drogą krajową Nr 8
Szczegóły
Oznaczenie: G15
Rozmiar: 71,6
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/491/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr XXXVI/423/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.
Publikacja: Nr 191 z dnia 9 listopada 2009r. poz. 3347
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: