Wysoka ul. Chabrowa, Radosna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Chabrową, Radosną a projektowaną drogą wojewódzką w środkowo-zachodniej części wsi Wysoka.


Opis
ograniczony od północy granicą dz. nr 43/17, od wschodu granicą dz. nr 43/31, od południa ul. Chabrową, od zachodu ul. Radosną
Szczegóły
Oznaczenie: A68
Rozmiar: 11,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr XX/251/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.
Uchwała: Nr XXXII/387/09 z dnia 30 marca 2009r.
Publikacja: Nr 110 z dnia 3 lipca 2009r. poz. 2270
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: