Galowice dz. 3/1, 9/1 i cz. 144

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Galowice


Opis
położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Galowice, obejmujący działki 3/1, 9/1 i część 144 dr
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXV/163/2006 z dnia 5 czerwca 2006r.
Uchwała: Nr IX/64/07 z dnia 28 września 2007r.
Publikacja: Nr 283 z dnia 30 listopada 2007r. poz. 3505
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Galowice

: