Wierzbice część wschodnia i zachodnia siedliska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice.


Opis
ograniczony do obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice (siedliska)
Szczegóły
Oznaczenie: G21
Rozmiar: 15,2
Uchwała o przystąpieniu: Nr V/41/07 z dnia 26 stycznia 2007r.
Uchwała: Nr XXX/366/09 z dnia 13 lutego 2009r.
Publikacja: Nr 67 z dnia 17 kwietnia 2009r. poz. 1450
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Wierzbice

: