Chrzanów ul.Kobierzycka

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kobierzyckiej w południowo-wschodniej części wsi Chrzanów.


Opis
ograniczony do części działek nr 128,92,93, 191 oraz części działek nr 93, 94, 95, 129 i 131 położonych we wsi Chrzanów
Szczegóły
Oznaczenie: E18
Rozmiar: 3,6
Uchwała o przystąpieniu: Nr VI/56/07 z dn. 23 lutego 2007r.
Uchwała: Nr XXX/363/09 z dnia 13 lutego 2009r.
Publikacja: Nr 67 z dnia 17 kwietnia 2009r. poz. 1447
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Chrzanów

: