Szukalice cz. pn. obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi Szukalice


Opis

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Szukalice, obejmujący tereny położone na północ od istniejącej zabudowy wsi Szukalice między drogami powiatowymi nr 1955D i 1953D

Szczegóły
Oznaczenie: SZE_2
Rozmiar: 8,45
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIX/184/2006 z dnia 26 października 2006 r.
Uchwała: Nr XXII/165/09 z dnia 13 marca 2009 r.
Publikacja: Nr 66 z dnia 16 kwietnia 2009r. poz. 1417
WSA: brak
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Szukalice

: