Długołęka III - dz.132/5

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka, w części dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4


Opis
wieś Długołęka działki: 132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4
Szczegóły
Oznaczenie: DLU- 6
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIV/170/08 z dnia 7 lutego 2008r.
Uchwała: Nr XXIII/259/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
Publikacja: Nr 12 z dnia 30 stycznia 2009r. poz. 301
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Długołęka

: