Cieszyce

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce


Opis
ograniczymi od północy: północną granicą działki nr 93 oraz drogami polnymi nr 98 i 100; od wschodu: drogą polną nr 69; od południa drogą polna nr 77/2; od zachodu: wschodną granica działki nr 135 - pas drogowy drogi krajowej Nr 8
Szczegóły
Oznaczenie: G23
Rozmiar: 17
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/225/08 z dnia 29 lutego 2008r.
Uchwała: Nr XXVII/330/08 z dnia 28 listopada 2008r.
Publikacja: Nr 329 z dnia 31 grudnia 2008r. poz. 4421
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Cieszyce

: