Bielany Wrocławskie środkowo - zachodnia część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.


Opis
ograniczony od północy drogą gminną nr 287, od wschodu droga krajową Nr 35, od południa drogą gminną nr 319 w obrębie Tyniec Mały, od zachodu granicą Gminy Kobierzyce.
Szczegóły
Oznaczenie: A60
Rozmiar: 42,8
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/71/07 z dnia 20 marca 2007r.
Uchwała: Nr XXV/295/08 z dnia 11 września 2008r.
Publikacja: Nr 288 z dnia 29 października 2008r. poz. 3141
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: