Księginice południowo-zachodnia część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego u zbiegu dwóch ulic w południowo-zachodniej części wsi Księginice.


Opis
ograniczony do części działek nr 102/1 i 102/2 położonych we wsi Księginice.
Szczegóły
Oznaczenie: C15
Rozmiar: 0,1
Uchwała o przystąpieniu: Nr VI/60/07 z dnia 23 lutego 2007r.
Uchwała: Nr XXII/283/08 z dnia 4 lipca 2008r.
Publikacja: Nr 254 z dnia 19 września 2008r. poz. 2752
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Księginice

: