Wysoka ul. Jasna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Jasnej w północnej części wsi Wysoka.


Opis
ograniczony od północy ul. Motylkową, od zachodu ul. Radosną, od południa ul. Jasną, od wschodu wschodnią granicą działek nr 33/69 i 33/174.
Szczegóły
Oznaczenie: A61
Rozmiar: 3,4
Uchwała o przystąpieniu: Nr X/122/07 z dnia 25 maja 2007r.
Uchwała: Nr XXXV/409/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
Publikacja: Nr 149 z dnia 9 września 2009r. poz. 2880
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Wysoka

: