Domasław ul.Wrocławska, Tyniecka, Akacjowa, Wierzbowa_

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską, Tyniecką, Akacjową i Wierzbową w południowo-zachodniej części wsi Domasław


Opis
ograniczony do terenu położonego pomiędzy ulicami: Wrocławską, Tyniecką, Akacjową i Wierzbową w południowo-zachodniej części wsi Domasław
Szczegóły
Oznaczenie: C18
Rozmiar: 9,7
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIV/189/07 z dnia 26 października 2007r.
Uchwała: Nr XXII/281/08 z dnia 4 lipca 2008r.
Publikacja: Nr 212 z dnia 5 sirpnia 2008r. poz. 2372
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Domasław

: