Siechnice-Centrum

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice - Centrum


Opis

obejmujący wydzielony obszar miasta pod nazwą "Siechnice-Centrum"

Szczegóły
Oznaczenie: SIE-Ce
Rozmiar: 217,36
Uchwała o przystąpieniu: Nr VI/37/99 z dnia 28 stycznia 1999 r.
Uchwała: Nr XXXI/276/2000 z dn. 29 grudnia 2000 r.
Publikacja: Nr 17 z dnia 8 marca 2001r. poz. 175
WSA: brak
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Siechnice

: