Wysoka - środkowo-wschodniej część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Wysoka.


Opis
obejmujący działki nr 43/5 wraz z przylegającą drogą nr 48/1 oraz częścią drogi nr 40, ograniczony od wschodu granicą administracyjną miasta Wrocławia
Szczegóły
Oznaczenie: A11
Rozmiar: 8
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIX/405/01 z dn. 30 sierpnia 2001r.
Uchwała: Nr XVI/155/03 z dnia 25 września 2003r.
Publikacja: Nr 205 z dnia 30 października 2003r. poz. 2915
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: