Blizanowice-Trestno 1:5000

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice


Opis
obejmujący wieś Blizanowice i Trestno oraz wschodnia częśc obrębu Siechnice
Szczegóły
Uchwała: Nr XXIII/192/04 z dn. 28 października 2004r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: