Kąty Wrocławskie cmentarz przy ul.Mireckiego

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie obejmujacego obszar położonego w rejonie cmentarza przy ul.Mireckiego


Opis
położony w rejonie cmentarza przy ul.Mireckiego
Szczegóły
Oznaczenie: KWR-15
Uchwała: Nr XX/194/08 z 30 maja 2008r.
Publikacja: Nr 204 z dnia 28 lipca 2008r. poz. 2288
Uchwała 2: Nr XXXII/254/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: