Zachowice - złoże "Siedlakowice I"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice


Opis
obejmujacy działki: 437/31, 437/37, 437/36, 437/41, 437/42, 437/43, 437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 506/3, związany z ekploatacją kruszywa naturalnego złoża "Siedlakowice I"
Szczegóły
Oznaczenie: ZAC- 5
Uchwała: Nr XVII/165/08 z 29 lutego 2008r.
Publikacja: Nr 113 z dnia 22 kwietnia 2008r. poz. 1349
Uchwała 2: Nr XXIX/243/96 z dnia 30 października 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Zachowice

: