Strzeganowice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice


Opis
Szczegóły
Oznaczenie: STR- 2
Uchwała: Nr XVII/164/08 z 29 lutego 2008r.
Publikacja: Nr 113 z dnia 22 kwietnia 2008r. poz. 1348
Uchwała 2: Nr XXIII/185/96 z dnia 29 marca 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Strzeganowice

: