Domaszczyn

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Domaszczyn


Opis
wieś Domaszczyn
Szczegóły
Oznaczenie: DON-1
Uchwała: Nr XXX/530/2005 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 34 z dnia 23 lutego 2005r. poz. 776
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Domaszczyn

: