Racławice Wielkie wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racławice Wielkie, położonego w obrębach: Racławice Wielkie i Żerniki Małe.


Opis
teren wsi Racławice Wielkie
Szczegóły
Oznaczenie: E14
Rozmiar: 42,88
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVI/599/06 z dn. 23 lutego 2006r.
Uchwała: Nr XX/246/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.
Publikacja: Nr 153 z dnia 5 czerwca 2008r. poz. 1800
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: