Krzyżowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice.


Opis
tereny wsi Krzyżowice
Szczegóły
Oznaczenie: E15
Rozmiar: 105,72
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVI/597/06 z dn. 23 lutego 2006r.
Uchwała: Nr XIX/232/08 z dn. 28 marca 2008r.
Publikacja: Nr 122 z dnia 30 kwietnia 2008r. poz. 1441
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: