Kamionna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna


Opis
brak planu szczegółowego; obowiązuje plan w skali 1:10000
Szczegóły
Oznaczenie: KAM
Uchwała 2: Nr XXIII/191/96 z dnia 29 marca 1996r.
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kamionna

: