Gniechowice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice


Opis
brak planu szczegółowego; obowiązuje plan w skali 1:10000
Szczegóły
Oznaczenie: GNI
Uchwała 2: Nr XXXII/256/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Gniechowice

: