Kątna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kątna


Opis
wieś Kątna
Szczegóły
Oznaczenie: KTN-1
Uchwała: Nr XXIV/458/2004 z dnia 27 sierpnia 2004r.
Publikacja: Nr 196 z dnia 12 października 2004r. poz. 3090
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kątna

: