Wierzbice środkowo-południowa część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego środkowo-południowej części obrębu Wierzbice


Opis
ograniczony od północy drogą wojewódzką nr 346, od wschodu drogą krajową Nr8, od południa i zachodu granicą działki nr 216 i ciekami wodnymi nr 194 i 205
Szczegóły
Oznaczenie: G14
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/490/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr XV/205/07 z dnia 29 listopada 2007r.
Publikacja: Nr 15 z dnia 24 stycznia 2008r. poz. 257
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: