Kobierzyce południowo-wschodnia część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Kobierzyce


Opis
ograniczony do działek nr 206/2, 208, 209, 210/2, 211/2, 215/2, 216/2, 217/2, 234, 235, 236/1-2, 237, 238, 239, 240/1-2, 357, 356, 355/1, 393/2-4; 392, 395
Szczegóły
Oznaczenie: D18
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/488/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr XV/203/07 z dnia 29 listopada 2007r.
Publikacja: Nr 15 z dnia 24 stycznia 2007r. poz. 255
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: