Ślęza północno-zachodnia część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szyszkowej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza


Opis
ograniczony od północy autostradą A4, od wschodu granicą działki nr 145/1, od południa ul. Szyszkową i jej przedłużenie, od zachodu drogą nr 162/2.
Szczegóły
Oznaczenie: A42
Rozmiar: 9,24
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIX/554/05 z dnia 08 września 2005r.
Uchwała: Nr XII/146/07 z dnia 17 sierpnia 2007r.
Publikacja: Nr 236 z dnia 21 września 2007r. poz. 2741
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Ślęza

: