Łozina

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrębu wsi Łozina


Opis
wieś Łozina
Szczegóły
Oznaczenie: LOZ-1
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIX/463/2002 z dnia 31 lipca 2002r.
Uchwała: Nr XI/133/07 z dnia 16 października 2007r.
Publikacja: Nr 298 z dnia 14 grudnia 2007r. poz. 3980
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Łozina

: