Kępa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kępa


Opis
wieś Kępa
Szczegóły
Oznaczenie: KPA-1
Uchwała: Nr XXII/432/2004 z dnia 29 czerwca 2004r.
Publikacja: Nr 143 z dnia 30 lipca 2004r. poz. 2449
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kępa

: