Sadowice ul.Kolejowa dz. 312/3-4, 314, 315/2, 316/2, 317, cz.319

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.Kolejowej we wsi Sadowice


Opis
obejmujący działki nr 312/3-4, 314, 315/2, 316/2, 317 oraz część działki 319 we wsi Sadowice
Szczegóły
Oznaczenie: SCE- 2
Rozmiar: 1,76
Uchwała: Nr XLV/322/2002 z dnia 31 stycznia 2002r.
Publikacja: Nr 63 z dnia 29 kwietnia 2002r. poz. 1269
Uchwała 2: Nr XXXII/265/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Sadowice

: