Węgrów

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Węgrów


Opis
wieś Węgrów
Szczegóły
Oznaczenie: WEG-1
Uchwała: Nr XXII/436/2004 z dnia 29 czerwca 2004r.
Publikacja: Nr 143 z dnia 30 lipca 2004r. poz. 2453
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Węgrów

: