Małkowice dz. 98/1-98/5

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Małkowice


Opis
obejmujący działki nr 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5 we wsi Małkowice
Szczegóły
Oznaczenie: MAL- 1
Rozmiar: 1,47
Uchwała: Nr VII/75/03 z 25 marca 2003r.
Publikacja: Nr 62 z dnia 20 maja 2003r. poz. 1395
Uchwała 2: Nr XXXII/258/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Małkowice

: