Stróża 1:2000

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stróża


Opis
obejmujący obręb wsi Stróża
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XXVIII/179/2006 z dnia 22 lutego 2006r.
Publikacja: Nr 81 z dnia 14 kwietnia 2006r. poz. 1305
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Stróża

: