Stępin

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stępin


Opis
wieś Stępin
Szczegóły
Oznaczenie: STP-1
Uchwała: Nr XXI/421/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
Publikacja: Nr 109 z dnia 9 czerwca 2004r. poz. 1942
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Stępin

: