Żórawina - północno-wschodnia część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu we wsi Żórawina położonego między linia kolejową, autostradą A4 i drogą powiatową nr 804


Opis
obejmujący północno-wschodnią część wsi Żórawina, między linia kolejową, autostradą A4 i drogą powiatową nr 804
Szczegóły
Uchwała: Nr XXXV/349/2002 z dnia 26 lutego 2002r.
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Żórawina

: