Milejowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Milejowice


Opis
obejmujący wieś Milejowice
Szczegóły
Uchwała: Nr XIII/85/2003 z dnia 21 października 2003r.
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Milejowice

: