Galowice - obszar "A"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Galowice - obszar "A"


Opis
wieś Galowice
Szczegóły
Uchwała: Nr XV/105/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
Publikacja: Nr 50 z dnia 17 marca 2004r. poz. 955
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Galowice

: