Wysoka część wschodnia obrębu - droga wojewódzka

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka we wschodniej części obrębu Wysoka.


Opis
obejmujący części działek nr 46/25, 46/24 oraz przylegającej drogi nr 49, ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Wrocławia oraz od wschodu granicą administracyjną gminy Święta Katarzyna
Szczegóły
Oznaczenie: A13
Rozmiar: 0,2
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIX/409/01 z dn. 30 sierpnia 2001r.
Uchwała: Nr XVI/157/03 z dnia 25 września 2003r.
Publikacja: Nr 205 z dnia 30 października 2003r. poz. 2917
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: