Wierzbice część środkowa obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego środkowej części obrębu Wierzbice.


Opis
obejmujący środkową część obrębu Wierzbice z wyłączeniem mpzp wsi Wierzbice (G1), zachodniej części wsi Wierzbice oraz pozostałych części obrębu Wierzbice
Szczegóły
Oznaczenie: G10
Rozmiar: 374,93
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/476/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/699/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 28 z dnia 31 stycznia 2007r. poz. 268
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: