Wierzbice część wschodnia wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice - część wschodnia.


Opis
ograniczony jest od północy: drogą polną nr 327; od wschodu: drogą krajową Nr 8; od południa granicą działki nr 280/1; od zachodu rowem melioracyjnym nr 329
Szczegóły
Oznaczenie: G 1
Rozmiar: 33,8
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/245/98 z dn. 2 kwietnia 1998r. uchylająca uchwałę Nr XXXIII/182/97 z dn. 20 marca 1997r.
Uchwała: Nr XX/99/2000 z dnia 24 lutego 2000r.
Publikacja: Nr 13 z dnia 14 kwietnia 2000r. poz. 246
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: