Wierzbice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice, gmina Kobierzyce.


Opis
ograniczony jest: od północy - trakcją kolejową o nr 449 oraz wzdłuż rowów melioracyjnych nr 427 i 288; od wschodu - w odległości 75m na wschód od dróg: nr 48, 72, 85, wzdłuż drogi nr 135/2 i 129, południową granica działki nr 133/2 oraz wzdłuż drogi krajowej Nr 8; od południa - granicą obrębu Wierzbice oraz północno-wschodnią granicą działki nr 93/17; od zachodu - w odległości 300m od drogi nr 5 i 425
Szczegóły
Oznaczenie: G 6
Rozmiar: 167
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/90/99 z dn. 30 grudnia 1999r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/246/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr XXII/268/04 z dnia 29 stycznia 2004r.
Publikacja: Nr 56 z dnia 25 marca 2004r. poz. 1079
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: