Tyniec Mały, Racławice Wielkie

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Tyniec Mały i Racławice Wielkie.


Opis
ograniczony od północy ciekiem wodnym nr 2 i 32, od wschodu granicą obrębu, od południa i zachodu granicami działek nr 3/3, 3/8 położonymi w obrębie Racławice Wielkie i południową granicą obrębu Tyniec Mały
Szczegóły
Oznaczenie: B21
Rozmiar: 150,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/486/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr III/13/06 z dnia 15 grudnia 2006r.
Publikacja: Nr 58 z dnia 5 marca 2007r. poz. 626
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: