Ślęza część południowo-wschodnia

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Ślęza.


Opis
ograniczony: autostradą A-4, granicą obrębu Ślęza, rzeką Ślęza oraz granicą opracowania mpzp wsi Ślęza (A7)
Szczegóły
Oznaczenie: A26
Rozmiar: 123,47
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/38/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XVIII/215/03 z dnia 27 listopada 2003r.
Publikacja: Nr 26 z dnia 10 lutego 2004r. poz. 478
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: