Ślęza część środkowo-zachodnia obszar"A"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza - obszar A.


Opis
ograniczony torami kolejowymi, drogą nr 163, rzeką Ślęzą oraz ciekiem wodnym o nr 166 oraz drogą nr 167 w obrębie Ślęza
Szczegóły
Oznaczenie: A25a
Rozmiar: 43,98
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/37/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XVIII/213/03 z dnia 27 listopada 2003r.
Publikacja: Nr 17 z dnia 29 stycznia 2004r. poz. 350
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: