Ślęza część północno-środkowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części obrębu Ślęza.


Opis
ograniczony torami kolejowymi, północną granicą działek nr 134/1 i 135/1, rzeką Ślęzą oraz drogą nr 163 w obrębie Ślęza
Szczegóły
Oznaczenie: A24
Rozmiar: 19,34
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/36/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XLIX/548/05 z dnia 8 września 2005r.
Publikacja: Nr 232 z dnia 14 listopada 2005r. poz. 3624
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: