Szczepankowice obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Szczepankowice.


Opis
obejmujący obręb Szczepankowice z wyłączeniem mpzp wsi Szczepankowice (H2) i boiska sportowego we wsi Szczepankowice (H1)
Szczegóły
Oznaczenie: H 4
Rozmiar: 412,32
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/475/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/698/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 28 z dnia 31 stycznia 2007r. poz. 267
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: